Syrena logo RODZINY   BIEGA   w   1800 - 1860
Dębna i Mrzygłód urodziny i małżeństwa
Bill Biega's
Genealogy
Project
Biega Family Page
Computer Help
Special characters. Viruses, Web pages
Central Europe Cities, Countries, Info.
History Genealogy, History Essays
Maps
Cities, Countries, Historical
Museum AK
Museum of Polish Home Army
Photo Gallery
Poland, Warsaw, Cracow, Salzburg, Budapest
Rydzyna
Castle and School
Sulkowski Foundation
Hotel
Sailing
all over the world
Syrena Press
13 Is My Lucky Number
Story of fighter in Warsaw Uprising in WW II

In Association with Amazon.com
Contact us by Email

Kliknij na obrazy z kolorową ramką ażeby zobaczyć w pełnej wielkości.

Prawie każda osoba z nazwiskiem Biega, gdziekolwiek na świecie, jest potomkiem rolnika z tym nazwiskiem mieszkającego w końcu 18-ego wieku w wiosce Dębna, w południowo-wschodniej Polsce.

     Z przyjazną pomocą proboszcza Piotra Babijczuka, przeglądałem stare rejestry chrzcin i ślubów z początku 19-ego wieku, w parafii Mrzygłód. W owych czasach parafia obejmowała Mrzygłód oraz wsie Dębna, Dobra, Liszna, Tyrawa Solna. W tych starych książkach  wszystkie urodziny i śluby w parafii w okresie 1806 do 1860 są zapisane. Około 1860r. władze cywilne przejęły rejestrowanie. Przed 1800 nie było obowiązku prowadzenia rejestracji. Oczywiście, dla potrzeb kościelnych, parafie zapisały chrzty i śluby, ale te książki zaginęły. Musiały dawniej istnieć, bo ksiądz Józef Michałkowski, ówczesny proboszcz, w 1812r. napisał historię Mrzygłodu. W "Dodatku", na końcu, napisał listę nazwisk rodziń. Pisze że nazwisko Biega istniało w kościelnych książkach już pod koniec 16-go wieku.

     Zapisy są napisane po łacinie i zawierają dużo szczegółów. Przeważnie są zupełnie czytelne, ale czasami było trudno uzgodnić nazwiska. Ortografia nazwisk nie była jednolita, imiona polskie były nie jednolicie tłumaczone na łacinę. Przeważnie numer domu był zapisany. Trzeba zanotować żę numery domów były nadane w kolejności jak były budowane. Te same numery istnieją jeszcze dzisiaj, choć dom mógł być kilkakrotnie przebudowany w ciągu 200 lat.
     Z tych ksiąg wynika że około 12 rodzin Biega mieszkało w Dębnie. Oczywiście niektórzy byli braćmi, inni kuzynami, ale nie można dokładnie określić powinowactwo. W pierwszej połowie 19go. wieku Biegowi miszkali w Dębnie w domach z numerami 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 21, 23, 24, 30, 36, 41. Około 1830 niektórzy przenieśli się do Mrzygłodu i mieskali w numerach 9, 12, 48.

     Dane zostały sortowane i sporządzono nową listę, według rodzin. Oglądając tą listę jest jasne że brakuje historia wielu dzieci, poza tym niema dzieci wyliczonych dla póżniejszych małżeństw.

    Te braki mają następujące powody:
  1. W tych czasach ponad 20% dzieci umierały w wczesym wieku.
  2. Osoba, albo cała rodzina, wyprowadiła się z parafii Mrzygłodzkiej.
  3. Nie ma danych dla dzieci które urodziły się po 1860r, bo wtedy rejestracja została przeniesiona do władz cywilnych.
  4. Z braku czasu nie szukano ślubów córek.
Informacje o ślubach przed 1806, lub w innych parafiach, zostały wywnioskowane z rejestrów ich dzieci. Mogą istnieć pomyłki z powodu trudności w odczytaniu wielu nazwisk i imion.

     W ciągu tich 60-ciu lat, Biegowie zawarli 50 ślubów, a 96 dzieci urodziły się w parafii. Jest oczywiste że brakowało możności zarobku w tych ubogich wsiach. Z tego powodu wiele wyjechało szukając szczęścia gdzie indziej.
     W 1772r., Austria zabrała połudnową Polskę w czasie pierwszego rozbioru, i nazwała tą prowincję Galizien (po polsku Galicja). Dużo młodych ludzi walczyło o wolność. W 1795 Rzeczpospolita Polska znikła w trzecim rozbiorze, podzielona pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją. Ale Napoleon rozpoczął walkę z tymi trzema mocarstwami i zabłysła nowa nadzieja. Tysiące wstąpili do Legionów Polskich i walczyli na frontach we Włoszech, Hiszpanii, Santo Domingo i na końcu w fatalnej ofensywie na Moskwę. Jest możliwe że z tego powodu istnieją Biegowie którzy uważaja że sa pochodzenia włoskiego, hiszpańskiego, nawet rosyjskiego.
     Inni szukali awansu w edukacji, jak Jan, syn Józefa, (#130 na liście); oraz w nowych przemysłach rozwijających się w Sanoku, koło Krakowa i Lwowa.
     Wreszcie, pod koniec 19-ego wieku, Ameryka stała się nową ziemią obiecaną. Spisy przyjazdów przez Ellis Island i U.S. cenzus wykazują, że większość Biegów w Ameryce pochodzą z Galicji, a specyficznie z Sanoka i Dębna.

     Ci, którzy szukają brakujące ogniwa w swoich drzewach genealogicznych, powinni najpierw udać się do Urządu Stanu Cywilnego, Rynek 16, 38-500 Sanok. Jednak większość dokumentów starych została przeniesiona do Archiwum Panstwowe w Rzeszowie - Oddział Sanok, Rynek 10, 38-500 Sanok.

     Niektórzy Biegowie stali się księdzami. Na przykład:
Henryk Marian Biega, najstarszy syn Jana Biegi, objął pozycję katechety przy szkole sióstr Benedyktynek koło Przemyśla. Równocześnie był kapelanem przy kaplicy klasztornej. W dodatku, w 1887r. przyjął obowiązki profesora teologii przy seminarium przemyskim przez okres 5-ciu lat.
Jan Biega, prawdopodobnie syn Stanisława (#140 na liście), był proboszczem w Zabrzu, na wschód od Sanoka, 18691876. Później był proboszczem w Stojance, koło Sadowej Wisnii, (obecnie Sudowa Wysznia mięzy Przemyślem a Lwowem), gdzie umarł i jest pogrzebany.
Inny ksiądz Biega, brak informacji dalszej, jest zapisany w liście Komitetu budowy pomnika Grunwaldzkiego w Mrzygłodzie w 1910r.

Wróć do pocątku strony.
Dalej do Listy rodziń Biega.

   Kościół w Mrzygłodzie będzie obchodzić 600-lecie. Parafia jest teraz mała i potrzebuje pomocy na niezbędne reparacje. W północnej Ameryce proszę skontaktować webmaster z ofiarami. W innych krajach pisz do proboszcza.

Polish Genealogical Society of America linki i spisy.
Spis wszystkich stron Biega na Internecie.
Wyszukiwarka MyHeritage.com po polsku.
Return to Home Page.

Proszę tu wpisać swoje komentarze na tym nowym formularzu: UWAGA! Gdy nowa strona otworzy się, trzeba kliknąć na "Add New Entry" w górnym prawym rogu, potem wypełnić.

NOTE: Click on "Add New Entry" in top right corner, then fill in form.

Nie znalezłeś tego czego szukałeś? Poszukaj tutaj:

Google
 
Web biega.com

Looking for travel help? Search here
Custom Search

design Copyright © 2009 Syrena. All rights reserved.
Last updated: October, 2009.