Syrena logo RODZINY BIEGA w DĘBNIE  i  MRZYGŁODZIE
Lista Urodziń i Ślubów   1800 do 1860
Bill Biega's
Genealogy
Project

     Informacje w tej liście zostały ułożone na podstawie rejestrów ślubów (chrzcin) z nazwiskiem Biega w parafii Mrzygłód (do której wchodziły wioski Dębna, Liszna i inne). Informacje brakują dla wielu dzieci małżonków. To wynika z nastęujących powodów:

    :
  1. W tych czasach ponad 20% dzieci umierały w wczesym wieku.
  2. Osoba, albo cała rodzina, wyprowadiła się z parafii Mrzygłodskiej.
  3. Nie ma danych dla dzieci które urodziły się po 1860r, bo wtedy rejestracja została przeniesiona do władz cywilnych.
  4. Z braku czasu nie szukano ślubów córek.
Infomacje o ślubach przed 1806, lub w innych parafiach, zostały wywnioskowane z rejestrów ich dzieci. Mogą istnieć pomyłki z powodu trudności w odcztaniu wielu nazwisk i imion.

Skróty: b. - urodzony(a);   d. - córka;   m. - poślubił(a);   D# - numer domu w Dębnie;   M# - numer domu w Mrzygłodzie;   ? - nie można było odczytać.

O rodzinach Biega z okolic Sanoka.
Fotografie Sanoka w roku 2009.
Fotografie Mrzygłodu i kościoła, w 2009r.
Mrzygłód - strona internetowa. Wiele fotografii,obecnych i starych.
Kliknij na "Fotogaleria" ażęby zobaczyć.
Dębna - strona internetowa.
RODZINY BIEGA 1800-1860 i ich rodzeństwa
Ref Data Nazwisko Dom Notatki
  Rok mm-dd      
Ś przed 1806r., lub w innej parafii.
M01 Jan   -   poślubił Marianna Kołodziej z Lisznej
101 1800 Michał D m. Tekla Rudnicki 1825 (M24)
102 1804   Wawrzyniec D #36 m. Katarzyna Drewnik 1829 (M29)
102 1807 07-12 Magdalena D m. Jozef Biega 1828 (M27)
103 1811 03-12 Marian D #36
drugie małżeństwo - Marianna Wolczak z Debnej (po śmierci pierwszej żony)
104 1819 12-14 Katarzyna D m. Hyanthus Wisniowski
105 1827 12-24 Jozef D m. Teodora Starosciak 1844 (M37)
106 1830 03-09 Wiktoria D
107 1831 10-17 Teresa D
M02 Jan   -   poślubił Agata Ryniak   z Lisznej
110 1806 07-04 Jan D #4 m. Maria Starosciak 1828 (M28)
111 1809 01-13 Maciej (Matias) D #4 m. Anna Paszkiewicz 1833 (M30)
112 1811 Michał D
113 1813 Stanisław D
114 1817 06-20 Piotr D #4 m.  Maria Paszkiewicz 1841 (M31)
115 1820 02-12 Anna D
116 1824 10-20 Martin D m. Anna Michalowski 1848 (M39)
M03 Jakub -   poślubił Marianna Leithos (?) z Lisznej
120 1800 Simon m. Małgorzata Paszkiewicz 1827 (M26)
121 1807 07-06 Marianna D #3
122 1812 05-24 Antonin D #8                                         m. Anna Wisniowski 1848 (M40)
123 1815 Katarzyna
124 1818 12-27 Ewa
M04 Józef   -   poślubił Marianna Chutkowski (Chutko ?) z Dębnej
130 1814 05-12 Jan D #36 m. Amalia Bobrowska 1844 w Sanoku. Mój pradziadek
131 1816 01-20 Antonin
132 1819 12-14 Katarzyna
133 1822 01-23 Agnes m. Józef Pogorzelec 1843
134 1824 11-20 Franciszek m. Katarzyna Dąbrowski 1848 (M41)
135 1827 09-25 Michał
136 1828 11-28 Andrzej D #36
M05 Stanisław  -  poślubił Tekla Starosciak (Maciejowski)
140 1824 05-12 Jan D #4
141 1827 01-02 Kasper m. Katarzyna Gembalik 1844 (M36)
142 1828 10-03 Franciszek m. Anna, wdowa Kaspera Biega, 1861 (M49)
143 1831 01-05 Wiktoria
144 1832 06-21 Piotr m. Anna Krzysztynski 1852 (M43)
145 1834 11-20 Andzrej m. Apolonia Biega (#154)1859 (M48)
146 1839 09-02 Katarzyna
147 1842 02-26 Anna
148 1843 04-18 Wojciech (Adalbertus)
149 1848 03-21 Magdalena
150 1851 05-13 Józef D #4
M06 Walentin  -  poślubił Maria Chrynalla
151 1829 09-13 Michał D #36
152 1832 08-29 Katarzyna D #36
153 1835 04-25 Magdalena D #33
154 1842 12-17 Apolonia D #21 m. Andrzej Biega (#145) 1859
155 1848 01-11 Julia D #21
M07 Wawrzyniec  -  poślubił Maria Strużowski
160 1837 12-14 Cecilia D #41
161 1840 03-02 Franciszek D #41 m. Marianna Biega (d. Jozef Biega & Tekla Starosciak?1865
162 1849 10-22 Andrzej D #41
M08 Wojciech (Albertus)  -  poślubił  Zofia Antoszek z Lisznej
165 1809 06-28 Anna   D #4
M09 Antoni  -  poślubił Apolonia ?
170 1823 02-02 Marianna
M10 Stanisław  -  poślubił Maria Ryniak
175 1865 04-06 Katarzyna M #9
176 1868 10-18 M #9
Następne śluby po 1806r.  w  Mrzygłodzie
M20 1813 Simon b. ?, rodzice: of Jan &  ?
m. Aniela Solski, b.?, d. ?
M21 1818 10-15 Walentin, b.1793, rodzice: of ?  &  ?
m. Rosalia Kiczorowski, b ?
180 1824 Anna D #6 m. Jan Baran 1843
181 1828 11-13 Andrzej
182 1830 06-02 Piotr m. Maria Biega
183 1832 11-20 Maria
184 1835 01-04 Sebastian
185 1837 05-28 Jan m. Marianna Baran 1863
186 1840 03-02 Kazimierz
M22 1819 01-12 Kasper, b.1793, rodzice: of ? & ?
m. Marianna Boganski, b. ?
190 1821 12-10 Anna D #30
191 1824 06-20 Katarzyna
192 1829 05-24 Jan
193 1832 02-06 Grzegorz
194 1834 04-17 Wiktoria
195 1838 02-08 Maciej
196 1841 02-10 Francziska
197 1844 06-11 Apolonia D #30
M23 1819 07-30 Jan, b.1801. rodzice: of ? And ?
m. Ewa Niedzielski, b. 1799
M24 1825 11-13 Michał, b.1800, rodzice: Jan & Marianna
m. Tecla Rudnicki, b. 1807
200 1829 08-18 Bartolomeus M #9
201 1832 05-10 Jan
202 1838 05-06 Stanisław
203 1840 10-26 Simon
204 1842 10-12 Katarzyna
205 1846 06-21 Piotr
206 1850 02-09 Maria M #9
M25 1825 10- Simon, b.1780. rodzice: ? & ?
m. Marianna Kowna (Temczak ?), b.1800,
210 1826 12-22 Michał D #36
211 1829 11-24 Barbara
212 1832 10-14 Łukasz
213 1835 04-13 Katarzyna D #36
M26 1827 06-09 Simon, b.1800, rodzice: Jan & Marianna
m. Małgorzata Paszkiewicz, b.1803
220 1829 05-09 Stanisław D #6
221 1831 07-31 Ignacy
222 1836 11-12 Nicolas
223 1842 08-21 Maria
M27 1828 05-24 Jozef, b. 1810, rodzice: ?
m. Magdalena b.1806, daughter Jan Biega
M28 1830 11-24 Jan, b. 1805, rodzice: Jan & Agata Ryniak
m. Maria, b.1813,, d. of Maciej Starosciak & Anna Michalak
230 1836 10-24 Anna
231 1842 02-07 Tekla
232 1845 03-02 Józef
233 1848 02-19 Andrzej
234 1851 02-11 Apolonia
235 1857 06-11 Katarzyna
M29 1829 11-22 Wawrzyniec, b.1804, rodzice: Jan & Maria Wolczak ?
m. Katarzyna, b,1810, d. of  Jan Drzewnik & Maria Burnat
240 1830 10-23 Łukasz D #36
M30 1833 06-02 Maciej, b.1809, rodzice: Jan & Agata Ryniak
m. Anna, b.1813, d, Hyancinus Paszkiewicz & Maria Smolenka
M31 1841 01-31 Piotr, b.1812, rodzice: Jan & Agata Ryniak
m. Maria, b.1817, d. Walentin Paszkiewicz & Magdalena Pogorzel.
250 1841 12-27 Jan D #23
251 1844 06-25 Anna D #23
M34 1843 01-28 Kasper, b.1797, rodzice: Jan Biega & Maria Feskowa (?)
m. Anna, b.1824, d. Jan Biega & Maria Wolczak
255 1844 06-10 Maria D #24
256 1846 09-29 Katarzyna D #24
257 1853 04-19 Jan D #24 m. Apolonia Lachewicz 1872
M35 1843 09-05 Jan, b.1814, rodzice: Józef Biega & Maria Chutko (Chutkowski?)
m. Amalia,d. Franciszek Bobrowski & Anna Swoboda of Debna
see http://biega.com/biegafam.html for all children born in Sanok.
M36 1844 07-14 Kasper, b.1827   rodzice: Stanislaw & Tekla Starosciak
m. Katarzyna, d. Jan Gembalik & Anna Borczyk
M37 1844 10-13 Józef, b.1827, rodzice: Jan & Maria Wolczak
m. Teodora, d. Tim Starosciak & Maria Burzycka
M38 1846 01-25 Kasper, b. , rodzice: Kasper & Maria Boganski  (resident in Mrzygłód)
m. Julianna,  d. Jozef Sadanski & Tekla Wajsiewicz
270 1852 09-21 Maria D #32
271 1855 02-14 Katarzyna D #32
M39 1846 12-08 Marcin, b.1824, rodzice: Jan & Agata Ryniak
m. Anna, d. Stanisław Michalowski & Ewa Paszkiewicz
M40 1848 11-19 Antonin, b.1812, rodzice: Jakub & Maria Leithos
m. Anna b.   d. Hyanthus Wisniowski & Katarzyna Biega
280 1849 09-04 Maria
281 1853 11-15 Andrzej
M41 1848 12-26 Franciszek, b.1824, rodzice: Józef & Maria Chustko
m. Katarzyna, d. Wawrzyniec Dąbrowski &
M42 1851 12-09 Piotr, b.1831, rodzice: Walentyn & Rosalia Wieczorowski
m. Maria, b.1837, d. Stanisław Biega &Tekla Starosciak
285 1856 03-04 Józef D #6
M43 1852 02-22 Piotr, b.1832, rodzice: Stanisław & Tekla Starosciak
m. Anna, b.1833, d. Tomasz Krzysztynski & Maria Wojnarowski
M44 1853 02-02 Jakub, b.1836, rodzice: Maciej & Maria Wolczak, D #4
m. Magdalena, b. 1835, d. Walentin Biega & Maria Chrynalla, D#21
M45 1854 02-06 Piotr, b. 1824, rodzice: Michał Baran & Maria Dąbrowska
m. Anna, b.1825, d. Marcin Biega
M46 1854 11-19 Marek, b. 1834, rodzice: Józef & Maria Chutko, D#46
m. Katarzyna, b. 1839, d. Stanisław Biega & Tekla Starosciak
M47 1858 11-21 Piotr,b.1839. rodzice: Stanisław & Tekla Starosciak
m. Tekla, b.1841, d. Jan Kopiec & Ewa Ryniak
M48 1859 11-20 Andrzej, b.1834, rodzice: Stanisław & Tekla Starosciak
m. Apolonia, b.1846, d. Walentin Biega & Maria Chrynalla, D#21
M49 1861 05-13 Franciszek, b.1828, rodzice: Stanisław & Tekla Starosciak
m. Anna, b.1826, wdowa of Kaspera Biega

   Kościół będzie obchodzić 600-lecie. Parafia jest teraz mała i potrzebuje pomocy na niezbędne reparacje. W północnej Ameryce proszę skontaktować webmaster z ofiarami. W innych krajach pisz do proboszcza.Wróć do początku.
Wróć do strony o rodzinach Biega w 1800 latach.

Wróć do Wejściowej strony.
Copyright © 2009 B. C. Biega. All rights reserved.
Nie znalezłeś tego czego szukałeś? Poszukaj tutaj:
Google
 
Web biega.com

ostatni wpis 2009