Syrena logo MRZYGŁÓD - 2009 w FOTOGRAFIACH
Miasto Tyrawa Królewska powstało w 1431r.
Bill Biega's
Photo
Collection

Kliknij na obrazy z kolorową ramką ażeby zobaczyć w pełnej wielkości.
   Mrzygłód został założony w roku 1431 przez króła Jagiełło, z prawami miejskiemi pod nazwą Tyrawa Królewska. Kilka lat przed tem, w wiosce Tyrawa. nowy kościół został zbudowny przez jeńców z bitwy pod Grunwaldem , 15 lipca 1410, w której rycerzy polscy i litewscy doszczętnie pobili armie zakonu krzyżackiego.
   NazwaMrzygłód była używana przez rodzinę Pileckich, ktorzy wówczas posiadali sąsiedne majątki. Oni posiadali również inne dobra z tą samą nazwą w Sandomierskim.    Przez wiele lat miasto rozwijało się, jarmarki, handel solą z Tyrawy Słonej i cechy garncarskie przynosiły dobre dochody.
   W 18ym i 19ym wieku, wojny, pożary i powodzie spowodowały powolny upadek miasta .W 1945r, zubożała wioska straciła przywileje miejskie. Z powodu projektu budowy tamy na rzece, wszelkie nowe zabudowania zostały zakazane. Dopiero w 1990 ten projekt został skasowany i nowy rozwój się rozpoczął. Zobacz stronę Debna-Mrzyglod dla dalszej informacji i mapy.

O rodzinach Biega z Sanoka i okolicy.
Zwiedzanie Sanoka, fotografie z 2009r..
Spis stron o Polsce i Srodkowej Europie .
Strona internetowa Mrzygłodu, Wiele fotografii, obecnych i starych, historia.
  Koścół w obecnej postaci. Po pożarach w 17ym i 18ym wieku, tylko dolne kawałki ścian gotyckich pozostały.

  Dzwonica z 18go wieku.

  Fragment oryginalnych ścian z 15go wieku..
   Fresko po lewej stronie ołtarza - któłowa Jadwiga i któl Jagiełło.

   Ołtarz.

   Część stropu.
   Te same drzwi widzieliśmy przedtym od wewnątrz.
   Widok od strony rzeki. 10 lat temu. był otoczony wielkiemi drzewami.
    Stare drzewa zostały ścięte około 2003r. bo była obawa że mgą spaść na kościół.
   Most zastąpił prom do Tyrawy Solnej.

   Jest 6 gniazd bocianów w Mrzygłodzie.
   Stanisław Biega z proboszczem, ks. Piotr Babijczuk.
   Sołtys wioski - Zdzisław Biega, przed swoim domem.
   Szczegół strony z rejestru chrztów z przed 200 lat. Pismo jest jeszcze bardzo czytelne. Czy dzisiejsze zapisy będzie można czytać w roku 2209?

   Kościół będzie obchodzić 600-lecie. Parafia jest teraz mała i potrzebuje pomocy na niezbędne reparacje. W północnej Ameryce proszę skontaktować webmaster z ofiarami. W innych krajach pisz do proboszcza.Wróć do początku.
Przejść do spisu stron z fotografiami

Wróć do strony wejściowej.
Copyright © 2009 B. C. Biega. All rights reserved.
Proszę tu wpisać swoje komentarze na tym nowym formularzu:
UWAGA! Gdy nowa strona otworzy się, trzeba kliknąć na "Add New Entry" w górnym prawym rogu, potem wypełnić.

Nie znalezłeś tego czego szukałeś? Poszukaj tutaj:

Google
 
Web biega.com

Last update August 2009