Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
FOTOGRAFIE   ZJAZDU   MAJ 2003
Rydzyniak logo

Kliknij na każdy obraz z kolorową ramką żeby zobaczyć w powiększeniu. Potem kliknij na strzałkę powrotną żeby wrócić do tej strony. >
Nowy kamień pamiątkowy, z nazwiskami wszystkich nauczycieli i uczniów którzy polegli w czasie Wojny Światowej II, został odsłonięty w czasie Zjazdu Fundacji w dn. 11-go maja, 2003. kamien kamien
kamien kamien
Wnuk ś.p. Stanisława Ostrowskiego i jego kolega szkolny demonstrowali szermierkę szlachecką z 18-go wieku. rycerze rycerze
W sobotę 10-go maja 2003, złożono kwiaty na grobach Leona Preibisza i Tadeusza Łopuszańskiego na cmentarzu rydzyńskim. Grób Preibisha Grób Łopuszańskiego
W sobotę wieczorem, 10 maja 2003, Byli Rydzyniaccy i rodziny spotkali się na rozmowy w Czytelni Zamkowej.
W niedzielę, 11 maja, formalne zebranie Zjazdu odbyło się w Sali 4-ch Pór Roku, dawniej Salon Profesorski.
zebranie zjazd

Powrót do początku strony lub zobacz fotografie uczestników w Zjezdzie 2003: Wersja pierwsza lub Wersja druga
Można zobaczyć więcej fotografii Rydzyny na plikach Bill'a Biegi.
Powrót do Listy dokumentów Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego.


Nowe fotografie są w przygotowaniu. Proszę wrócić do tej strony często.

FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa, Al. 3-go Maja 2 m. 48, tel. (022) 625-51-76.
Wracaj do listy dokumentów

Webmaster

Ostatnia poprawka lipiec 2003