Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
ZEBRANIE RADY FUNDACJI - 17 MAJA 2008.
Rydzyniak logo
 Spis Dokumentów
Główna Strona
Album
Fotografii

BIOGRAMY
Sprawozdanie - rok 2005.
Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja
Sułkowskich,
Historia

English Text
WALNE   ZEBRANIE   RADY   FUNDACJI
w Rydzynie - 17 maja 2008

      17 maja 2008 odbyło się na Zamku Rydzyńskim walne zebranie Rady Fundacji im. Tadeusza Łopuszanskiego. Z powodu sędziwego wieku było tylko parę uczestników z grona Byłych Rydzyniaków. Ostatnia matura w Rydzynie odbyła się 69 lat temu i najmłodszy z nich ma już ponad 80 lat. Prace Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego prowadzą obecnie dzieci i wnukowie Rydzyniaków, oraz zainteresowani donatorzy z całego kraju.

     Pamięć o naszej szkole i ideałach Tadeusza Łopuszanskiego utrzymuje Towarzystwo Miłośników Rydzyny złożone z lokalnych mieszkanców i nowe gimnazjum który działa od 1999r. W 2006 uczniowie i rodzice zagłosowali, aby przyjąć imię Sułkowskich. Dyrektor tej szkoly, pani Jolanta Dworakowska zapoznaje młodzież z ważniejszymi ideami Szkoły Rydzyńskiej, a także zaczęto wdrażać pewne wartości, wyeliminowano palenie papierosów w szkole i na terenie wokól szkoły. Wiele czasu poświęca się na wdrażanie u uczniów przyznania się do winy, nie wyeliminowano zupełnie ściągania, jest to trudne. W szkole dużo mówi się o wartościach, o postawach, uczciwości i efektach dawnej Szkoły Rydzyńnskiej, w czym czynnie uczestniczą - w formie spotkań z młodzieżą, Byli Rydzyniacy i aktywni członkowie naszej Fundacji.


Dla czytania powyższych dokumentów potrzebna jest przeglądarka dokumentów Adobe. Tu możesz otrzymać bezpłatnie:
bezpłatna przeglądarka dokumentów zapisanych w popularnym formacie PDF wersja 6.02. Ta wersja działa w wersjach Systemów Operacyjnych: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.


Powrót do Głównej Strony Fundacji.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 48,
tel. (022) 625-51-76.

Webmaster

Proszę wpisać swoje uwagi tu (po polsku teź!), kliknij na:
Przeczytaj wpisy tu:

Ostatnia poprawka maj 2008