Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
APEL DO PREZYDENTA KWAŚNIEWSKIEGO - 11-go maja 2003
Rydzyniak logo
 Spis Dokumentów
Główna Strona
Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja Sułkowskich, Historia

Rydzyna, dnia 11 maja 2003r.

Pan Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

       Są w życiu kaźdego narodu sprawy trudne do rozwiązania, lecz mające tak ważną moralnie bądź społecznie wymowę, że wymagają wsparcia autorytetu Głowy Państwa, zwłaszcza gdy zwykłe, administracyjno-prawne ich załatwienie okazuje się niemożliwe.   Taką sprawą jest niewątpliwie reaktywowanie Fundacji Sułkowskich, która została ustalona uchwałą Sejmu I RP w 1783 roku, przeznaczając, na wniosek księcia Augusta Sułkowskiego, dobra rydzyńskie dla Komisji Edukacji Narodowej na "kształcenie niezamożnej młodzieży szlacheckiej, mającej dobre zadatki moralne".

       Ordynacja Sułkowskich zagrabiona przez rząd Prus w czasie rozbiorów, została wznowiona w roku 1925 z inicjatywy Tadeusza Łopuszańskiego, pierwszego po odzyskaniu niepodległości ministra i wiceministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.   W 1928 roku powstała szkoła średnia w Rydzynie, która wkrótce uzyskała międzynarodowe uznanie.   Dzięki zasobom Fundacji Sułkowskich niezamożna młodzież, takźe z emigracji, stanowiła znaczną część uczniów.   Niestety, parę lat po wojnie wszystkie fundacje w Polsce zlikwidowano jednym dekretem.

       Panie Prezydencie, nasze wejście do Unii Europejskiej nie może polegać tylko na adaptowaniu norm unijnych.   Powinno również wnieść do niej własne, oryginalne rozwiązania - a tym mogą być szkoły doświadczalne, obejmujące swym wpływem kraje Europy Środkowej oraz liczną Polonię.   W tym celu należy wskrzesić Fundację Sułkowskich.   Już przywrócono do źycia dwie "siostrzane" fundacje - Ossolińskich i Kórnicką.   Obecnie jedynie Pan Prezydent moze przysłużyć się edukacji młodych pokoleń Polaków, również tych z emigracji.   Prosimy o pomoc w przywróceniu najstarszej i zasłuźonej dla kultury polskiej Fundacji Sułkowskich i Szkoly Rydzyńskiej - słusznie posiadającej tytuł "Polski Eton".

Panie Prezydencie !

       Niźej podpisani byli uczniowie Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich i członkowie Rady Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, zebrani na Zamku w Rydzynie, zwracamy się do Pana Prezydenta jako najwyższego autorytetu w naszym Państwie z gorącym apelem o wystąpienie z prezydencką inicjatywą ustawodawczą w sprawie odtworzenie Fundacji Sułkowskich, a tym samym doświadczalnej, średniej Szkoły Rydzyńskiej.  Pomyślne rozwiąanie tej sprawy byłoby przywróceniem historycznej ciągłości od Pierwszej poprzez Drugą do Trzeciej Rzeczpospolitej w obszarze kształcenia niezamożnej lecz zdolnej, mającej dobre zadatki moralne mlodzieży polskiej.Podpisy
wszystkich obecnych Byłych Rydzyniaków i członków Rady Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, oraz lista nieobecnych, ze względów zdrowotnych lub finansowych, byłych uczniów w kraju i zagranicą którzy prosili o dołączenie ich nazwisk do Apelu.


Powrót do początku strony.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa, Al. 3-go Maja 2 m. 48, tel. (022) 625-51-76.

Wracaj do strony głównej

Ostatnia poprawka maj 2003