B I O G R A M Y
"Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie"
Książka o historii i dorobku sławnej szkoły.

     W roku 2005 zakonczył się żmudny, ponad czteroletni proces wydania książki Jana Glińskiego "Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie".
W książce tej jest zamieszczonych ponad 400 biogramów członków Kuratorium Fundacji, Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli i jej pracowników, a także biogramy jej uczniów. Ksiazka ma 424 strony druku i blisko 220 fotografii. W skład książki również wchodzi ponad 20 wspomnień i refleksji spisanych przez nauczycieli oraz wychowanków tej Szkoły oraz wstępy Bolesława Biegi i Zbigniewa Wierzbickiego.

Biogramy Biogramy inside
     Książka ta stanowi ważny zapis do historii* edukacji narodowej w Polsce. Już w 18-ym wieku Książę August Sułkowski założył szkołę dla synów ubogiej szlachty w Rydzynie. Wkrótce potem ogłosił pierwszy statut Ordynacji Sułkowskich na podstawie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polski z 1775r. Celem Ordynacji było umożliwienie "... wychowanie .... pożytecznych i zdatnych obywateli". Dobra tej Ordynacji, później Fundacji Sułkowskich, były podstawą finansową szkoły rydzyńskiej w latach 1928-1939. Niestety te majątki zostały zabrane przez rząd Polski Ludowej w 1952r. Pomimo wszystkich starań członków Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, skonfiskowane dobra Fundacji Sułkowskich do tej pory nie zostały zwrócone.

      Wychowankowie Gimnazjum im. Sułkowskich byli nadzwyczaj dobrze przygotowani do studiów i pracy dla Polski. Wszyscy ze 114 absolwentów podjęli studia wyższe i w większości je ukończyli mimo wojny, opatentowali 150 wynalazków, ogłosili ponad 1000 publikacji w 14 językach. Ponad 80% Rydzyniaków walczyło na frontach drugiej wojny światowel, zginęło 29% - na frontach, w obozach i łagrach.

     Książki są już na składzie w Warszawie i w New Jersey, USA. Ci którzy przedpłacili z góry dostaną w najbliższych dniach.

Książki są do nabycia:
     W Polsce i Europie - cena 65 zł w oprawie miękkej, 70 zł w oprawie twardej (plus koszta przesyłki pocztowej).
     W Ameryce Północnej - cena US$29.95 w oprawie twardej, poczta wliczona (USA tylko, Kanada dodaj US$2).


* portal internetowy Fundacji: http://biega.com/rydzyna/fundacja

Zamówienia i informacje:
W Polsce i Europie

FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 48,
tel. (022) 625-51-76.
email: glinski.j@interia.pl
W Ameryce Północnej:
Syrena Press
69 Hidden Lake Drive
N.Brunswick, NJ 08902
tel: 732-821 6737
email: syrenab@verizon.net
Paypal, Visa, Mastercard przyjęte (tylko w Ameryce).