Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
Nowa Książka - SZKOŁA RYDZYNSKA - DZIEŁO TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO.
Rydzyniak logo
Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego wydała całkowicie własnym kosztem nową książkę

SZKOŁA RYDZYNSKA - DZIEŁO TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO.

Jest to wznowienie pierwszej pozycji, wydanej w 1995 roku przez naszą Fundację, zdecydowanie poprawione treściowo i edycyjnie, w twardej oprawie, na kredowym papierze z licznymi ilustracjami.
Książka ma 160 stron, wydana przez Kaw-Druk (ISBN 978-83-928432-8-3) w nakładzie 1500 egz.

ksiazka

Książka składa się z kilku odrębnych rozdziałów, autorstwa różnych osób opisujących kolejno:

  • Życie i dzieło Tadeusza Łopuszańskiego – prof. Zbigniew Wierzbicki;
  • Szkoła Doświadczalna – Gimnazjum i Liceum im. XX Sułkowskich w Rydzynie – dr Andrzej Zajkiewicz, współudział redakcyjny J. Gliński, Z. Wierzbicki, P. Gluziński;
  • Wychowanie fizyczne i turystyka w Szkole Rydzyńskiej – Maciej Ostrowski;
  • Próby kontynuacji idei Szkoły Rydzyńskiej – Jan Gliński, Zbigniew Wierzbicki;
  • Kalendarium działań Zarządu Fundacji zmierzających w kierunku odtworzenia Szkoły Rydzyńskiej 1993-2012 oraz działania medialne Fundacji – opracowanie M. Ostrowski;
  • Dwie siostrzane fundacje – Fundacja im. Sułkowskich w Rydzynie i Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego – Jan Gliński;
  • Obszerne noty biograficzne ośmiu nauczycieli Szkoły Rydzyńskiej – Zbigniew Wierzbicki;
  • Noty biograficzne osiemnastu uczniów Szkoły Rydzyńskiej – na podstawie dzieła Jana Glińskiego, opracowanie M. Ostrowski;
  • „Maki na jeziorach” wywiad z Henrykiem Jaszczewskim, konstruktorem żaglówek serii Mak;

W cał tej treści książki wyróżnione są „Myśli Tadeusza Łopuszańskiego” będące licznymi cytatami z jego dzieł, dotyczącymi organizacji edukacji, postulatów wychowawczych i moralnych. Także w wielu miejscach wyodrębniono wypowiedzi Byłych Rydzyniaków pod ogólnym hasłem „Szkoła we wspomnieniach”. Ciekawa forma redakcyjna, edycyjna i graficzna książki jest zasługą Edyty Żebrowskiej i Doroty Giebułtowicz, których pracę koordynował Maciej Ostrowski.

Książka jest ilustrowana wieloma unikalnymi fotografiami z lat przedwojennych, udostępnionymi przez Byłych Rydzyniaków, jak też współczesnymi, kolorowymi fotografiami Zamku i okolic autorstwa Zdzisława Molińskiego, Marka Dubasa i Macieja Ostrowskiego.

Książka nie będzie sprzedawana przez Fundację. Przeznaczamy ją na szerzenie znajomości i zrozumienia wśród społeczeństwa naszego kraju oraz licznej Polonii idei doświadczalnej Szkoły Rydzyńskiej, słusznie zwanej „Polski Eton” - licząc, że to zrozumienie zaowocuje kiedyż odtworzeniem Szkoły Rydzyńskiej z jej programem kształtowania młodego pokolenia światłych Polaków.

Natomiast Fundacja chętnie przyjmie choć skromną donację finansową na dalsze prowadzenie działalności. Jeśli ta donacja przekroczy 40 złotych to książkę prześlemy darczyńcy pocztą na adres w Polsce.. W przypadku donacji powyżej 200 złotych wystawimy przed końcem roku poświadczenie, wówczas kwotę donacji można odpisać od dochodu w zeznaniu podatkowym za kolejny rok.

Donacje można wpłacać na konto w PKO BP 26 1020 1156 0000 7202 0050 4241
Fundacja imienia Tadeusza Łopuszańskiego,
64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 1
w opisie proszę podać „donacja na cele statutowe Fundacji” i swój adres pocztowy.
W Ameryce Północnej proszimy skontaktować byłego Rydzyniaka Bill Biega, adres Email: bill@biega.com.
Za donację w sumie $25US, dawca otrzyma książkę drogą pocztową
Pryyjmuje on wpłaty na Paypal na wskazany emailowy adres, lub czekiem bankowym.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
64-130 Rydzyna -- Pl. Zamkowy 1
Email: fundacja@pingwin.icm.edu.pl,

Zobacz: http://biega.com/rydzyna/fundacja.

Ostatnia poprawka 4 lipca, 2013