Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
NA CMENTARZU - MAJ 2003
Rydzyniak logo

Grób Preibisza Zdzisław Moliński, Dyrektor SIMP'a, składa kwiaty na grobie Leona Preibisza.

Od lewej: Zbigniew Wierzbicki, Teresa Źawrocka-Wrzołek, Zygmunt Bujakowski, Czesław Wernicki

Grób Łopuszanskiego Po złożeniu kwiatów na grobie Tadeusza Łopuszańskiego, wszyscy odmawiają cichą modlitwę.

Od lewej: Maciej Ostrowski, Teresa Źawrocka-Wrzołek, Ewa Nowakowska, Zygmunt Bujakowski, Elżbieta i Maciej Kilarscy, Bill Biega

Grób Łopuszanskiego Grób Dyrektora Tadeusza Łopuszańskiego.


Powrót do początku strony.
Powrót do Albumu Fotograficznego
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa, Al. 3-go Maja 2 m. 48, tel. (022) 625-51-76.
Wracaj do listy dokumentów

Webmaster

Ostatnia poprawka maj 2003