Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
SPRAWOZDANIE ZEBRANIA ZARZĄDU 5-go LIPCA 2004
Rydzyniak logo
 Spis Dokumentów
Główna Strona
Album Fotografii
Zjazd 2003
Fundacja Sułkowskich, Historia
English Text

Następuje skrócony tekst obrad Zarządu Fundacji im. Łopuszańskiego.

W zebraniu udział wzięli:
ze strony Zarządu Fundacji: Jan Gliński, Zbigniew Mocek, Maciej Ostrowski, Eugenia Kaczmarowska, Ewa Świechowska,
ze strony Prezydium Rady : Zbigniew Wierzbicki, Teresa Żawrocka-Wrzołek, Augustyn Ponikiewski,
Zaproszeni donatorzy: Zdzisław Molinski, Dariusz Cisek, Andrzej Zajkiewicz,
Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Rydzyny : Danuta Zaręba

 1. Wspomnienie o zmarłych donatorach Fundacji i Byłych Rydzyniakach: Stanisław Skotnicki, Felicjan Preibisz, Jerzy Stanecki, Janusz Gołębiowski, Mikolaj Rostworowski, Andrzej Mazaraki, Maciej Kilarski;
  Ich pamięc uczczono minutą ciszy.
 2. Informacja o rocznej działalności Zarządu Fundacji - przedstawiał J.Glinski
  • 2 października 2003 odbyła się rozmowa z Ministrem Stanu Jolanta Szymanek-Deresz. Mimo, że stworzone zostały precedensy prawne odtwarzania zasłużonej dla kultury Polski fundacji odrębnymi uchwałami sejmowymi, to Prezydent nie może podjąć się inicjatywy legislacyjnej. Proponowana przez Fundację ustawa istotnie ingeruje w kompetencje rządu a Prezydent nie może spotkać się z zarzutem wkraczania w kompetencje rządu lub z odmową Sejmu. Pani Minister sugerowała, że może Senat podjąłby taką inicjatywę.
  • 26 czerwca 2004 odbyła się prywatna rozmowa Józefa Zwisłockiego z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, w której nasz donator poruszył sprawę restytucji Szkoły. Sprawę ma prowadzić min. Labuda i wprowadzony w czasie poprzedniej wizyty prawnik Andrzej Dorsz, obecnie w trakcie umawiania terminów.
  • Otrzymaliśmy poradę prawną adwokata Romanowskiego, wprowadzonego w sprawy majątkowe p-ko Skarbowi Panstwa. W obecnym stanie prawnym nie jesteśmy żadnymi spadkobiercami Fundacji Sułkowskich i procesowanie się, nawet z góry skazane na przegranie (ze względów medialnych) zakonczyłoby się znacznymi kosztami rzędu dziesiątek lub setek tysiąca złotych (na adwokatów strony pozwanej).
  • Wystąpienie do Archiwum i Sądu w Poznaniu o odnalezienie wyroku Sądu z 1924 roku bezskuteczne, obaj adresaci odpowiedzieli, ze nie mają tego wyroku w archiwach.
  • Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w odpowiedzi na pismo w sprawie zamiaru wystawienia na sprzedaż majątku Tarnawalaka z sugestią, że trwają prace legislacyjne odnośnie odtworzenia Fundacji Sułkowskich. W odpowiedzi ANR stwierdziła, że nie mamy prawa występować albowiem nie jesteśmy prawnym spadkobiercą.
  • Trwają prace nad drugą korektą Biogramów, książka łącznie z dodatkami liczyć będzie około 500 stron, czynnie do tego włączyła się Ewa Świechowska pomagając autorowi.
  • Dokonano bilansu za rok 2003 przez księgową, rozliczenie na 31.12.2003 zostało dołączone do sprawozdania dla MENiS oraz przesłane donatorom.
  • Ponadto złożono do protokółu sprawozdanie Oddziału Rydzynskiego Fundacji.
  W ramach dyskusji:
  A.Ponikiewski poinformował o kontakcie z posłem UE Libickim, który wystosował osobiste pismo do ANR SP Oddział w Poznaniu w sprawie prolongaty na dwa lata sprzedaży majątków. Poseł obiecał doprowadzić sprawę Fundacji Sułkowskich do pomyślnego zakończenia tak jak Fundacje Kórnicka.
  M.Ostrowski zaapelował do "leszczyniaków" o akcję w mediach na temat stanu prawnego majątków i obciążenia ich nawet po sprzedaży;
  Z.Mocek - Uruchomi posła Ziemi Leszczyńskiej Ryszarda Hayna, który jest przewodniczącym Komisji Oświaty, obecny minister Sawicki jest zainteresowany ideą Szkoły i Fundacji. Uważa, że jeszcze należy uruchomić ścieżkę parlamentarną jeszcze w obecnym parlamencie.
  Wspomniał o powołaniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które chętnie nawiąże kontakty i wspólpracę z Fundacją. Został upoważniony przez Zarząd do działania w tym kierunku i dalszych rozmów z parlamentarzystami rejonu leszczyńskiego.
 3. Danuta Zaręba - Informacja o działaniu Towarzystwa Miłośników Rydzyny
  Ilość członków obecnie 42 osoby.
 4. Analiza stanu ilościowego posiadanych egzemplarzy wydawnictw Fundacji, stwierdzono potrzebę utworzenia nienaruszalnego archiwum (po 3 egz.), które prowadzić będzie Ewa Świechowska.
 5. Wstępne przedyskutowanie potrzeby i mozliwości wznowienia poszerzonej wersji książki "Tadeusz Jan Łopuszanski i dzieło jego życia".
 6. J.Gliński omówił stan przygotowania "Biogramów" i decyzja finansowania wydawnictwa.
  Trwa druga korekta. Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na opłacenie druku z funduszów Fundacji.
  Z. Mocek spróbuje zorganizować dofinansowanie ksiąki z funduszy samorządowych Leszna.


  Powrót do początku strony.
  Powrót do listy dokumentów
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa, Al. 3-go Maja 2 m. 48, tel. (022) 625-51-76.
email: fundacja@pingwin.icm.edu.pl.


Webmaster

Proszę wpisać swoje uwagi tu (po polsku teź!), kliknij na:

Przeczytaj wpisy tu:

Ostatnia poprawka lipiec 2004