Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
ZJAZD 11-go MAJA 2003
Rydzyniak logo

Spis Dokumentów
Główna Strona
Apel do Prezydenta
list od Potworowskiego
Fotografie

PROGRAM UROCZYSTEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWDCZO-WYBORCZEGO
RADY FUNDACJI im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
i ZJAZDU ABSOLWENTÓW SZKOŁY RYDZYŃSKIEJ

z okazji 75-lecia powstania Szkoły
11 maja2003


 • 10.00 Otwarcie Zebrania, powitanie gości - najstarszy absolwent Szkoły (prof. Pezacki)
 • 10.05 Idea Szkoły Rydzyńskiej, wprowadzenie historyczne (prof. Wierzbicki)
 • 10.15 Osięgnięcia źyciowe Byłych Rydzyniaków - resume na podstawie przygotowywanych do druku Biogramów - dr Gliński
 • 10.35 Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 • 10.40 Przyjęcie donatorów Fundacji
 • 10.45 Wspólne sprawozdanie Rady (Wierzbicki) i Zarządu Fundacji (Ostrowski)
 • 11.15 Dyskusja nad sprawozdaniem
 • 11.30 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
 • 11.40 Przedstawienie i podjęcie Apelu do Prezydenta RP w sprawie odtworzenia Szkoły Rydzyńskiej,
 • 12.00 Uroczyste odsłonięcie odnowionej tablicy ku czci poległych w czasie II Wojny nauczycieli i uczniów Szkoły
 • 12.20 Przerwa w obradach, poświęcona indywidualnym rozmowom, wywiadom i nagraniom
 • 13.30 Obiad
 • 14.00 Przedstawienie propozycji zmian Statutu, podjęcie stosownej uchwały
 • 14.10 Zmiany i uzupełnienia składu Rady Fundacji
 • 14.20 Wybory Prezydium Rady i Zarządu Fundacji
 • 14.40 Dyskusja nad przyszłymi formami działań Fundacji
 • 15.50 Wolne wnioski
 • 16.10 Podpisanie Apelu, protokołu i zamknięcie Zebrania
 • 16.45 Odjazd autokarem na dworzec w Lesznie

Dodatkowy PROGRAM ZJAZDU ABSOLWENTÓW SZKOŁY RYDZYNSKIEJ
Sobota 10 maja 2003

 • 11.00 Otwarcie Sekretariatu Zjazdu, lokowanie gości,
 • 13.00 Zwiedzanie Zamku (dla chętnych)
 • 14.00 Obiad w restauracji zamkowej
 • 15.30 Spacer po parku i Rydzynie, złożenie kwiatów na grobie Tadeusza Łopuszańskiego - kawa na Rynku ? (punkt dla TMR),
 • 17.30 Wycieczka autokarowa w okolicach Leszna, Pawłowice, Osieczna, lotnisko, (te dwie pozycje powyźej można zamieniać czasowo)
 • 19.00 (może koncert Kapeli Zamku Rydzynskiego ?)
 • 19.30 Spotkanie koleżeńskie absolwentów (sala Klubowa lub Myśliwska), lekka kolacja

Niedziela 11 maja

 • 08.00 Śniadanie
 • 09.00 Msza w intencji zmarłych nauczycieli i uczniów Szkoły w kościele farnym.


Return to Top of page.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa, Al. 3-go Maja 2 m. 48, tel. (022) 625-51-76.

Wracaj do strony głównej

Ostatnia poprawka maj 2003