Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
ZJAZD 11-go MAJA 2003 - Sprawozdanie
Rydzyniak logo
 Spis Dokumentów
Główna Strona
Album Fotografii
Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja Sułkowskich, Historia
English Text

UROCZYSTE  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWDCZO-WYBORCZE
RADY  FUNDACJI  im . TADEUSZA  ŁOPUSZAŃSKIEGO
i  ZJAZD  ABSOLWENTÓW  SZKOŁY  RYDZYŃSKIEJ

z okazji 75-lecia powstania Szkoły
11 maja 2003


     W dniu 11 maja 2003 roku odbyło się w Rydzynie Walne Zebranie Rady Fundacji, obecnych bylo 13 czlonków Rady, a w sumie wraz z Byłymi Rydzyniakami i rodzinami udział wzięło okolo 50 osób. Także byli obecni przedstawiciele lokalnych władz i organizacji Towarzystwo Milośników Rydzyny, jak również reporterzy i ekipy filmowe z kilku gazet i czasopism i stacji telewizyjnych i radiowych .

     Otwarcia zebrania dokonał prof. Wincenty Pezacki, najstarszy żyjący Były Rydzyniak. Formalnie przyjęto 53 nowych donatorów - nasza Fundacja liczy obecnie 104 fundatorów i donatorów. Rada po wysluchaniu sprawozdania Zarzadu udzieliła absolutorium za minione pięć lat (1998-2003). Przyjęto drobne zmiany w Statucie pozwalające na wznowienie procesu rejestracji (wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego), 16 maja Sąd Okręgowy przyjął nasze argumenty i po zapoznaniu się ze zmianami w Statucie skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.

     Zebranie miało bardzo uroczystą oprawę, dzięki Dyrektorowi Zamku SIMP w Rydzynie Zdzisławowi Molińskiemu uświetniona została 220 rocznica zapisu o przekazaniu majątku Ordynacji Sułkowskich na rzecz Komisji Edukacji Narodowej, 75 rocznica otwarcia Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie oraz 70 rocznica pierwszej matury. Uroczyście odsłonięta została odnowiona tablica poświęcona pamięci poległych w czasie II wojny nauczycieli i wychowanków. Przy odsłonięciu tablicy wartę honorową trzymały dwie harcerki z Rydzyny i tegoroczni maturzyści z Warszawy - członkowie Ligi Baronów w strojach szlacheckich, którzy następnie dali pokaz tradycyjnej walki na szable.

     W czasie Zjazdu odtworzono na video posłanie Byłego Rydzyniaka prof. Józefa Zwisłockiego z USA, wnuka Ignacego Mościckiego. Apel do Prezydenta RP w sprawie odtworzenia Fundacji Sułkowskich i doświadczalnej, średniej Szkoły Rydzynskiej odczytał tegoroczny maturzysta Kajetan (wnuk BR Stanisława Ostrowskiego), występujacy w stroju szlacheckim z połowy XVII wieku. Rada Fundacji uchwaliła apel. W dniu 23 czerwca delegacja Fundacji odbyła rozmowę z ministrem Barbarą Labudą, której złożono szerokie informacje na piśmie o staraniach naszej Fundacji celem odtworzenia Szkoły Rydzyńskiej. Pani Minister po zapoznaniu się z przygotowanym zestawem dokumentów obiecała skierować sprawę do Szefowej Kancelarii Prezydenta Jolanty Szymanek-Deresz z poparciem.

     Intensywne działania skierowane na media (glównie starania Moniki Luft) zaowocowały ukazaniem się notatek w wielu pismach i rozglośniach radiowych, dwóch sporych artykulów w edycjach poznańskiej i kaliskiej "Gazety Wyborczej" - dostępny w Internecie oraz nakręceniu przez telewizję Polonia 20-minutowego reportażu "Szkola ponad wszystkie". Reportaż ten został już dwukrotnie wyemitowany w TV Polonia. Zarząd Fundacji posiada nagranie w formie pliku komputerowego na CD oraz taśmy video. Oczekujemy jeszcze na duży artykuł w tygodniku "Polityka" autorstwa red. Ewy Nowakowskiej.

     Nowymi członkami Rady Fundacji zostali Zdzisław Moliński i Ewa Gawlikowska-Świechowska. Rada liczy obecnie 22 czlonków, przypomnijmy, ze członkami Rady są fundatorzy i powołani z grona donatorów osoby, które przyczyniają się do realizacji zadań statutowych. W czasie Zebrania ukonstytuowało się też Prezydium Rady Fundacji w składzie:

  • Zbigniew T. Wierzbicki - przewodniczący Prezydium Rady
  • Teresa Zawrocka-Wrzołek - wiceprzewodnicząca Prezydium Rady
  • Augustyn Ponikiewski - sekretarz Prezydium Rady
  • Eugenia Kaczmarowska - członek Prezydium Rady

     Wobec upływu kadencji zarządu, Rada Fundacji powołała nowy skład Zarządu:

  • Jan Bohdan Gliński - dyrektor Zarządu
  • Zbigniew Mocek - wicedyrektor Zarządu
  • Maciej Ostrowski - sekretarz Zarządu
  • Ewa Gawlikowska-Świechowska - członek Zarządu
  • Eugenia Kaczmarowska - członek Zarządu

     Podjęto uchwałę zezwalająca na odszukanie wyroku Sądu w Poznaniu z 1925, który zasądził przekazanie dóbr byłej Ordynacji Sułkowskich na rzecz Kuratorium Fundacji Sułkowskich.
Rada Fundacji jest w posiadaniu dokumentów przedstawiających stan finansowy i gospodarczy majątków byłej Fundacji Sułkowskich, obecnie w gestii Agencji Własności Rolnej Skarbu Panstwa (dokumentację opracował Były Rydzyniak Augustyn Ponikiewski);

W sobotę, 10-go maja, złożono kwiaty na grobach Leona Preibisza i Tadeusza Łopuszańskiego. W niedzielę rano w kościele odbyła się Msza na intencję wszystkich zmarłych Rydzyniaków, i profesorów .


Powrót do początku strony, lub zobacz fotografię uczestników w Zjezdzie.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa, Al. 3-go Maja 2 m. 48, tel. (022) 625-51-76.
Wracaj do listy dokumentów

Webmaster

Ostatnia poprawka maj 2003