STOJAŃCE - SĄDOWA WISZNIA

Ojciec   Jan   Biega

W rodzinach Biega było kilka księży. Prastryj autora Henryk Marian , między innymi. Ten artykuł jest poświęcony Ojcu Janowi, który był proboszczem w Stojańcach, niedaleko od Sądowej Wiszni gdzie umarł w roku 1908 i gdzie jest pochowany.

Grave of Father Jan Biega Nie wiele wiemy o Ojcu Janku Biega. Był synem Stanisława Biegi. Nie jest pewne ale prawdopodobnie jest Janem zanotowanym pod numerem #140 w tablicy rodzonych w Dębnie. W roku 1867 został wikarym w kościele w Zagórzu, blisko Sanoku. Od 1869 do 1876 był tam proboszczem. W roku 1876 został wyznaczony na proboszcza w Stojańcach, wioska blisko Sądowej Wisznii (obecnie Sudowa Vyshnya po ukrainsku), w połowie drogi pomiędzy Przemyślem i Lwowem (teraz Lviv). Powiększył historyczny mały kościołek z 18-go wieku do obecnej wielkości. Umarł 30go września 1908 i jest pochowany na tym cmentarzu.

Stojańce - Stoyantsi

Wioska położona 5km na płd.zachód od Sądowej Wiszni. Obecna ludność ok. 200, Prawie wszyscy polacy zostali wysiedleni w czasie okupacji sowieckiej, obecna ludność jest ukrainska. Wnętrze kościoła Matki Boski Szkaplerznej została zupełnie zniszczone w czasie okupacji sowieckiej, był używany jako magazyn części do maszyn rolniczych. Cudowny obraz Matki Boskiej Stojanieckiej został uratowany i jest obecnie w kościele w Powidzko, powiat Trzebnica na Dolnym Śląsku. Kopia, namalowana przez Bronisława Górniaka, została umiesczona po prawej strony ołtarza i poświęcona w r. 2010.
 Dzięki staraniom i pracy Polaków z okolicy, głównie z Sądowej Wiszni, wnętrze zostało częściowo odbudowane. Księża zakonni, franciszkanie OFM ze Sądowej Wiszni obsługują Stojańce i odprawiają Msze Sw. W lipcu odbywają się uroczyste odpusty z udziałem wielu księży i rodzin z okolicy i przyjezdnych z RP..

Sądowa Wisznia - Sudowa Vyshnya

Małe miasto, ludność około 6,500, jest położone na głównej linii kolejowej Kraków - Przemyśl - Lwów. Obecnie w Zachodniej Ukrainie, kilkanaście kilometrów od granicy polskiej, zostało założone w 13tym wieku. W 16tym i 17tym wieku odbywały się tu sejmiki generalne województwa ruskiego Rzeczypospolitej Polskiej.
W czasie okupacji austriackiej w 19tym wieku miasto zubożało. Dopiero budowa kolei spowodowała wzrost handlu i rzemiosła.
W nocy z 15 na 16 września 1939 roku blisko miasta, jednostki polskie rozbiły niemiecki pułk zmotoryzowany SS-Standarte Germania. Ale najazd Sowiecki na Polskę 17go września udaremniły wszelkie nadzieje skutecznej obrony.
W czasie okupacji sowieckiej wiele Polaków zostałó wywiezione do Syberii. W czasie okupacji niemieckiej luność żydowska ok. 1500 osób zostały zamordowane. Zakonnice polskie i ukrainskie uratowały kilka dzieci żydowskich.
W czasie powojennej okupacji sowieckiej, większość pozostałych Polaków została wysiedlona do Polski Ludowej.

 Dzisiaj tylko ok. 300 Polaków zostało w mieście i okolicznych wsiach, ale w niepodległej Ukrainie losy ich nieco się poprawiły.

W dniu 12 grudnia 2011 roku, w kościele pod wezwaniem MB Wspomożenia Wiernych odbył się Opłatek księży Rzymskokatolickiego Dekanatu mościskiego, na którym był obecny Ks. Arcybiskup Lwowa i Ukrainy Mieczysław Mokrzycki, który był w Rzymie, jako drugi sekretarz Jana Pawła II.

Roman Wojcicki z oddziału TKPZL w Sądowej Wiszni dał informacje i fotografie. Dziękujemy.


Wróć do początku strony.
Wróć do Strony Głównej.

subject label

Strony rodziny Biega
Computer Help
Using special characters, colors.
Protect against viruses.

Środkowa Europa
Informacja >
History
Genealogia, Historia
Mapy
miasta, kraje, historia
Muzeum AK
Museum AK w Krakowie
Galeria
Polska, Warszawa, Keaków, Salzburg   New!
Rydzyna
Zamek i szkoła
Żeglowanie
po świecie
Syrena Press
13 Is My Lucky Number
Story of fighter in Warsaw Uprising in WW II


In Association with Amazon.com

Napisz do nas

Ostatnia rewizja strony:
12/22/2011

links header

rodziny Biega
na całym świecie.

strona oddziału TKPZL w Sądowej Wiszni

Strona rodziń pochodzących z okolicy Stojańca