Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
BIOGRAMY - "Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie"
Rydzyniak logo

Spis Dokumentów
Główna Strona
Album
Fotografii

BIOGRAMY

BIOGRAPHIES English version
Sprawozdanie - rok 2005.
Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja
Sułkowskich,
Historia

English Text
B I O G R A M Y     R Y D Z Y N I A K Ó W
"Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie"
Książka o historii i dorobku sławnej szkoły.

     W roku 2005 zakonczył się żmudny, ponad czteroletni proces wydania książki Jana Glińskiego "Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie".
W książce tej jest zamieszczonych ponad 400 biogramów członków Kuratorium Fundacji, Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli i jej pracowników, a także biogramy jej uczniów. Ksiazka ma 424 strony druku i blisko 220 fotografii. W skład książki również wchodzi ponad 20 wspomnień i refleksji spisanych przez nauczycieli oraz wychowanków tej Szkoły oraz wstępy Bolesława Biegi i Zbigniewa Wierzbickiego.

Biogramy Biogramy inside
     Książka ta stanowi ważny zapis do historii edukacji narodowej w Polsce. Już w 18-ym wieku Książę August Sułkowski założył szkołę dla synów ubogiej szlachty w Rydzynie. Wkrótce potem ogłosił pierwszy statut Ordynacji Sułkowskich na podstawie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polski z 1775r. Celem Ordynacji było umożliwienie "... wychowanie .... pożytecznych i zdatnych obywateli". Dobra tej Ordynacji, później Fundacji Sułkowskich, były podstawą finansową szkoły rydzyńskiej w latach 1928-1939. Niestety te majątki zostały zabrane przez rząd Polski Ludowej w 1952r. Pomimo wszystkich starań członków Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, skonfiskowane dobra Fundacji Sułkowskich do tej pory nie zostały zwrócone.

      Wychowankowie Gimnazjum im. Sułkowskich byli nadzwyczaj dobrze przygotowani do studiów i pracy dla Polski. Wszyscy ze 114 absolwentów podjęli studia wyzsze i w większości je ukończyli mimo wojny, opatentowali 150 wynalazków, ogłosili ponad 1000 publikacji w 14 językach. Ponad 80% Rydzyniaków walczyło na frontach drugiej wojny światowel, zginęło 29% - na frontach, w obozach i łagrach.

     Książki są już na składzie w Warszawie i w New Jersey, USA. Ci którzy przedpłacili z góry dostaną w najbliższych dniach.
Dla innych książki są do nabycia:
     W Polsce i Europie - cena 65 zł w oprawie miękkej, 70 zł w oprawie twardej (plus koszta przesyłki pocztowej). Kliknij tutaj dla dalszej informacji.
     W Ameryce Północnej - cena US$29.95 w oprawie twardej, poczta wliczona (USA tylko, Kanada dodaj US$2). Kliknij tutaj ażeby zamówić (Paypal, Visa, Mastercard, tylko w Ameryce).


Dla wersji do łatwego wydrukowania, kliknij tutaj.
Powrót do początku strony.
Powrót do Głównej Strony Fundacji.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 48,
tel. (022) 625-51-76.

Webmaster

Proszę wpisać swoje uwagi tu (po polsku teź!), kliknij na:
Przeczytaj wpisy tu:

Ostatnia poprawka marzec 2006